Gat-in-Rat


Vormingsjaarprogram vir skoolverlaters


Wie is ons?

Ons is n span mentors wat gerat is om jongmense tydens hulle oorgangsfase tussen skool en die werklike lewe te begelei. Ons doel is om n veilige en praktiese leeromgewing te skep waarin ons jongmense voorberei om die uitdagings van lewe die hoof te bied.

Ons gebruik ’n omvattende benadering in ons opbou van ons studente deur die nodige aandag aan gees, siel en liggaam te gee.

Ons is ‘n bediening van Life Ministries, ‘n gemeente in Heidelberg (www.lifeministries.co.za).

Uitkomste van die jaar

Ons wil elke student ontwikkel om met passie verantwoordelikheid te neem vir sy eie lewe.

Sleutelwoorde is: visie, balans, verantwoordelikheidsin, doelgerigtheid, uithouvermoë, gesondheid, fiksheid, spanwerk, leierskap.

'n Verwesentlike lewe begin van jongs af. Een van die belangrikste faktore wat hiertoe bydra, is jou toekomskeuse wanneer jy skool verlaat. ‘n Verkeerde keuse op hierdie stadium kan ‘n lewe van berou en teleurstelling tot gevolg hê, terwyl die regte keuse tot lewenslange SUKSES EN VERVULLING sal lei.


Die program - kursus

Gat-in-Rat is n voltydse 10 maande program met die hoofbasis geleë in Heidelberg, Gauteng. Die kurus begin 2 Februarie 2019 en eindig 30 November 2019.

Die volgende onderwerpe word in die kursus gedek:

 • Battlefield of the Mind
 • The Quest for authentic Manhood
 • Honor’s Reward
 • Walk the Bible
 • Wie is ek en wie is God?
 • Verskil tussen gees, siel en liggaam
 • Saai en Maai
 • Die bestuur van emosies
 • Noodhulp - vlak 1
 • Selfverdediging
 • Oorlewingstegnieke
 • Wapenhantering en - veiligheid
 • Houshoudelike vaardighede
 • Voorbereiding van kos, klere was en stryk, huishoudelike higiëne
 • Persoonlike higiëne
 • Persoonlike dissipline
 • Beroepsvoorligting
 • Entrepreneursontwikkeling
 • Begroting
 • Werksonderhoudstegnieke en -voorbereiding
 • Fisiese fiksheid
 • Spanwerk: die belangrikheid en dinamika
 • Die ontwikkeling van uithouvermoë
 • Finansiële dissipline
 • Saamstel van Curriculum Vitae
 • Sweiswerk
 • Elektronika
 • Loodgieterwerk
 • Bouwerk
 • Voertuigonderhoud
 • Tuinbou
 • Knoopwerk
 • Hofmaak-proses
 • Formele ete


Die avontuur

Die program is ontwerp om al die uitkomste te bereik deur ‘n jaar van avontuur.

Die lewe is ongenaakbaar en dit is nodig om die pret in die lewe te ervaar en elke dag met opgewondenheid tegemoet te gaan.

 • Abseiling
 • Staptoer
 • Jag
 • Spanbou
 • Hel-week
 • Staan van inspeksie


Wie kan inskryf?

Jong manne sowel as dames tussen die ouderdomme van 18-20 jaar, en wat in besit is van ’n matrieksertifikaat.
Weens die aard van die aksiebelaaide program, neem ons ongelukkig nie fisies gestremde studente in nie.

Hoe skryf ek in?

Kliek op enige van die “Doen aansoek” skakels en voltooi en versend die elektroniese vorm.
Aansoekers sal binne 48 uur gekontak word vir ’n onderhoud waarna bevestig sal word of die kandidaat aanvaar sal word aldan nie.


Kostes

Die programkoste vir 2019 sluit die volgende in:

 • Verblyf
 • Etes
 • Klasgelde
 • Vervoer

Maar die sluit die volgende uit:

 • Mediese versekering
 • Sakgeld
 • Sosiale uitstappies
 • Reiskostes huis toe en terug

Betaalstruktuur:

 • By aanvaarding van ’n student in ons program moet ’n R4950 nie-terugbetaalbare deposito betaal word.
 • Van Januarie 2019 - Oktober 2019 word R4950 per maand betaal.


Fotos

Kontak ons


   |   Jan
      (+27) 084 580 1331

   |   Willem
      (+27) 083 235 7714

   |   Elmula
      (+27) 079 028 6506

   |   info@gatinrat.co.za

   |   Posadres
      Gat in Rat
      Posbus 1549
      Heidelberg
      1438


U kan ook die kontak vorm hieronder voltooi, en ons kom terug na jou so gou moontlik:


Ons adres

Bloekomboomstraat 13, Heidelberg, Gauteng, 1441

Doen Aansoek / RegsitreerVerskaf naam van persoon met wie u n lang verhouding het

Verskaf nog 'n naam van persoon met wie u n lang verhouding het